Velkommen til Aarhus Søndre Provsti

Provst Jette Marie Bundgaard-Nielsen fra Skanderborg Provsti er tiltrådt som ny provst for Aarhus Søndre Provsti 1. oktober 2016.

Jette Marie kan træffes på tlf. 8627 7792 eller mail jmbn(at)km.dk