INDLEDENDE BUDGETSAMRÅD 2. MAJ 2017 KL. 19-22 I HOLME SOGNEGÅRD

Dagsorden

INTROMØDE FOR NYE MENIGHEDSRÅD 1. FEBRUAR 2017

Velkommen til Aarhus Søndre Provsti

Provst Jette Marie Bundgaard-Nielsen

Jette Marie kan træffes på tlf. 8627 7792 eller mail jmbn(at)km.dk